بِاسمِ مَنْ جَری بِاسْمِهِ القلمُ

کلاس‌های آمادگی کارشناسی ارشد:

دورة فشردة حل تشريحی تست‌های صرف و نحو و ترجمه و آموزش تست زدن

در رشته‌های:

1ـ اديان، عرفان و تمدن اسلامی
3ـ تاريخ
5ـ علوم قرآن و حديث
7 و 8ـ  «فلسفه» و «فلسفه و کلام اسلامی»
2ـ ايران شناسی
4ـ زبان و ادبيات فارسی
6ـ فقه و حقوق
9ـ مدرسی معارف اسلامی

مدرّس:

دکتر علی زاهد پور دارای دکترای زبان و ادبيات عربی از دانشگاه اصفهان، تنها مترجم رسمی عربی در استان اصفهان، با آثار ترجمه‌ای شامل: شش کتاب و 16 مقاله، مترجم همزمان و سفر به کشورهای تونس، مغرب، قطر و لبنان برای ترجمه و دارای بيست سال سابقة تدريسِ کلاس‌های آمادگی برای کارشناسی ارشد و دکتراست. او 216 ساعت نيز در دورة «دانش‌افزائی زبان عربی» در کشور عمان شرکت کرده است.

ويژگی دوره‌:

کلاس‌ها برای دوره کردن مطالب صرف، نحو و ترجمه که دانشجو در طی دوران کارشناسی آموخته، و نيز آموزش برخی مباحث که در آن دچار اشکال است و همچنين کاربردی کردن مطالب ادبیِ آموخته‌شده بسيار مفيد است. در اين کلاس‌ها مباحث ترجمه‌ای و صرفی و نحوی که در ضمن تست‌ها آمده است به تفصيل آموزش و شرح داده می‌شود. با توجه به نزديک بودن زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشدِ سال 1400 (زمان برگزاری آزمون: هفتم و هشتم مردادماه)، اين کلاس‌های فشرده، با يادآوری مباحث پيش‌آموختة دانشجو و نيز رفع اشکالات، وی را آماده می‌کند با اعتماد به نفسی بيشتر در سر جلسة امتحان حضور يابد.

تست‌هائی که در هر کلاس مطرح می‌شود، مربوط به آخرين سال برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، يعنی سال 1399 است. در صورت آمادگی کلاس و همکاری دانش‌اندوزان، تست‌های سال پيش از آن، يعنی 1398 نيز حل می‌شود. تست‌های هر سال پرينت گرفته، به همراه کليد پاسخ آنها به دانش‌اندوز تحويل داده می‌شود.

حد نصاب هر کلاس‌ 6 نفر است.

هر يک از رشته‌ها که زودتر به حد نصاب برسد، کلاس آن آغاز می‌شود.

هر کلاس شامل يک ساعت تدريس و ده دقيقه پرسش و پاسخ است.

کلاس‌ها به صورت فشرده يک ماهه، در 10 جلسه و سه روز در هفته است.

شهرية هر کلاس 800 هزار تومان است.